banner

Známky na rok 2017 sú zakúpené

Vážení členovia OT ŠKM SL,
známky na rok 2017 sú zakúpené a môžete si ich vyzdvihnúť každý štvrtok a nedeľu v čase od 20.00 h - 21.00 h do 4.5.2017 v Bistre Mária na Družbe, alebo po dohode s pokladníkom Jánom Stašom - tel.: 0905 395 518.