banner

ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV

16. ČESKÝ A 52. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV

52. Slovenský zimný zraz sa uskutoční v termíne 14. - 17.2.2019 v rámci 16. Českého zimného zrazu turistov na severe Čiech v Polici nad Metují. Kto má záujem zúčastniť sa tohoto zrazu, nech sa záväzne prihlási a uhradí štartovné do 11.10 2018. Bližšie informácie u vedúceho skupiny. Z dôvodu obmedzenej ubytovacej kapacity bude dodatočné prihlasovanie problematické.
INFO A PRIHLÁŠKY: Jaroslav Macko, tel.: +421 918 676 465, e-mail: mmackojaroslav@gmail.com