banner

Vihorlatské vrchy - 29.4.2017

4. máj 2017webmaster

Poslednú aprílovú sobotu v malebnej obci Zemplínske Hámre ležiacej na úpätí Vihorlatských vrchov v Jozefovej doline pod Sninským kameňom 43 turistov zo Starej Ľubovne pozvoľna vystupuje z klubového autobusu na parkovisku pri kameňolome, aby si vychutnali nádhernú prírodu najlesnatejšieho územia na Slovensku a spoznali mnoho turistických zaujímavostí tejto lokality. Prvé kroky smerujú k pozostatkom lesnej železnice s parným rušňom, štôlni a k milieru. Po krátkej chvíli už všetci spoločne prekračujúc mostík ponad potôčik vstupujeme do lesa a pozorne sledujúc turistickú značku stúpame do sedla Tri tably. Obloha je neustále zamračená. Cestou nás sprevádzajú salamandry škvrnité a tak sa nám kráča veselšie. Na výraznom sedle Tri tably obdivujeme skalu s vyobrazením čerta a čítame informácie z náučných tabúľ. Dobre padne aj krátka prestávka na občerstvenie. Vedúci podujatia zároveň poveruje skúsených vedúcich trás na Morské oko a Sninský kameň, odovzdáva im mapové podklady a užitočné rady. Šesť turistov prejaví záujem o najdlhšiu trasu podujatia - výstup na najvyšší vrch Vihorlat. Ako prvý hlási príchod do cieľa Ján Barnovský - vedúci skupiny na Sninský kameň. Po návrate ďalšej skupiny vedenej Milanom Ružíkom absolvujú záujemcovia prehliadku múzea a hámorského náučného chodníka s odborným výkladom. Ako posledná prichádza skupina turistov z Vihorlatu spolu s vedúcim podujatia. Po krátkom občerstvení v miestnom penzióne Luki, niektorí ochutnali dokonca aj svadobné koláče je čas nasadnúť do autobusu. Aj keď mračná nám nedopriali výhľady, drobné darčeky od sponzorov, vrátane hlavnej ceny - výstupu na Jastrabiu vežu potešili vybraných turistov. Ďakujem všetkým za hojnú účasť a teším sa na ďalšie spoločné podujatia. „Horám zdar“. Martin Šalata. /Text: Martin Šalata. Foto: Martin Šalata, Jarmila Milaniaková, Ľubov Motýľ/