banner

Školenie - značenie turistických chodníkov - 26.-28.10.2018

6. november 2018webmaster

Novovytvorená turistická akcia bola zameraná na teóriu značenia a poskytovania prvej pomoci. Vychádzame v počte 15 turistov z konečnej zástavky autobusu v Litmanovej. Kráčame po známej trase /žltá značka/ okolo hory Zvir. Po 1:45 hod. prichádzame do cieľa na Bacowku na Obidzy. Nakoľko je ešte čas do školenia schádzame do Suchej doliny k Pomníku zasvätenému pamiatke poľských a slovenských kuriérov.
Večer na besede sa oboznamujeme s turistickým značením od jeho vzniku až po dnešok. V družnej besede ostávame až do neskorých hodín. Druhý deň nás čaká zaujímavá trasa. Za ideálneho počasia na turistiku, kráčame po modrej značke smerom na Przelecz Obidza, potom popod Wielki Rogacz až na Radziejovu /1262m n. m./. Unavení, po šiestich hodinách sa vraciame na Bacowku. Večer sa znovu schádzame pri besede o prvej pomoci. Ďalší deň pri rannej hmle a mrholení schádzame do cieľa našej túry do Mníška nad Popradom. Cestou sa zastavíme na Eliašovke a chate Magóry a spojovým autobusom prichádzame do Starej Ľubovni. Záverom chcem poďakovať značkárom za pomoc pri vydarenej akcii a všetkým turistom popriať veľa turistických kilometrov bez zablúdenia a úrazov. /Text: Ján Barnovský. Foto: Hanka Kopčáková/