banner

Okolo Sabinova - 16.9.2017

23. október 2017webmaster

Rok zbehol ako voda a my sa znovu stretávame v Sabinove na Begálke u Ďura. Cyklotrasa viedla prevažne cestami druhej triedy. Do ťažšieho terénu nás nepustilo nepriaznivé počasie, nám to ale nevadilo a užívali sme si krásy a členitosť stredne ťažkej cyklotrasy, ktorá merala cca 50 km. Naše poďakovanie patrí turistom z Hermanoviec, ktorí nás oboznámili s históriou dediny a pripravili pre nás malé občerstvenie. Z Hermanoviec sme nabrali smer Sabinov, kde nás čakal výborný guľáš. Ďakujeme všetkým ktorí prišli a aj napriek nie veľmi dobrému počasiu si užívali krásy Sabinova a jeho okolia. /Text: Jaro Fabišík. Foto: Danka Joštiaková/