banner

Lopušná dolina na bicykli - 10.-12.5.2019

16. máj 2019

30 cykloturistov strávilo 3 dni na bicykli v okolí Lupušnej doliny (za Svitom). Prvá trasa zo Starej Ľubovne do Lopušnej doliny cez Levočské vrchy merala 71 km s prevýšením 1200 m. Druhá trasa na hornú nádrž Čierneho Váhu mala dĺžku 78 km s prevýšením 1500 m a tretia späť do Starej Ľubovne 67 km s prevýšením 650 m. Samozrejme, že boli na výber aj skrátené trasy, ktoré niektorí účastníci využili. Doprava bola riešená na vlastné náklady a ubytovanie v hoteli si platil každý účastník sám. Večer sme nezabudli povzbudiť našich skvelých hokejistov a posedieť spolu v družnej debate. Celú akciu zatienil úraz jednej našej členky, ktorej prajeme skoré uzdravenie. Ale veľká spokojnosť bola zo spoznania, pre nás nového, krásneho kúta Slovenska. Ďakujem všetkým za účasť a teším sa na ďalšie podobné podujatia. /Text: Pavel Mrug. Foto Danka Joštiaková, Majo Timčák/

Video z trasy 1. deň
Video z trasy 2. deň
Video z trasy 3. deň