banner

Čertovská cyklotúra - Hala Labowska (Poľsko)

23. august 2017webmaster

Je pekné slnečné ráno, na parkovisku pod Družbou sa stretáva 23 nadšencov – cykloturistov. Pred nami je výzva s názvom Hala Labowska + Bačovka nad Wierchomlu. Na trasu A sa vydáva 12 cykloturistov. Prvé stúpanie na Vabec je prerušované zástavkami
pri semaforoch pre práce na ceste. Naša trasa vedie cez Lomnicu Zdroj na hrebeň Beskidu Sadžeckého. Stúpanie je sťažené zlým povrchom a kameňmi. Ani na hrebeni to nie je ľahšie. Po krátkej zástavke na chate pokračujeme na Runek a potom zjazd na Bačovku, ďalej na Muszinu, Legnavu, Lipnícky kopec, Plavnicu a domov. S trasou B sme sa rozišli na kruháči za mostom za Mníškom nad Popradom. Táto grupa smeruje rovno na Bačovku a potom po tej istej ako trasa A. Trasa A merala 82 km s prevýšením 1507 m. Trasa B 72 km prevýšenie 1129 m. /Text: Milan Malý. Foto: Danka Joštiaková, Milan Malý/