banner

1. Medzinárodný výstup na Čiernu horu - 22.7.2017

28. júl 2017webmaster

Predposledná júlová sobota sa niesla v duchu hesla: "NÁJDI SVETLO, PREKROČ SVOJ TIEŇ, PREŽI S NAMI PEKNÝ DEŇ!" To, že bol naozaj pekný, potvrdila aj hojná účasť nielen domácich turistov, ale aj zahraničných z Poľska, Talianska a Ukrajiny, veď išlo o 1. Medzinárodný výstup na Čiernu horu 1289,4 m. n. m. - najvyšší vrch Levočského pohoria. Východzím bodom turistického podujatia bola goralská obec Kolačkov, kde sme sa dopravili autobusom zo Starej Ľubovne. Trasa viedla prevažne hrebeňom, a tak na mnohých miestach si turisti mohli vychutnať krásne výhľady, nazbierať čučoriedky, či lesné jahody. Na pravé poludnie sa po príchode turistov, štyroch otcov duchovných a zástupcov miestnych samospráv konala posviacka dreveného kríža, ktorý bol postavený na samotnom vrchole Čiernej hory. Predstavitelia samospráv tiež poďakovali predsedovi poľského turistického klubu Carpatia z Mielca za propagáciu nášho regiónu. Družná debata, spoločná opekačka, zápis do vrcholovej knihy, pamätná pečiatka umocnili skvelú atmosféru podujatia. Časť turistov potom využila možnosť vystúpiť aj na tretí najvyšší vrchol Levočských vrchov - Ihlu 1282 m. n. m. a pozrieť pamätník SNP, ktorý sa nachádza pod jej vrchom. Celá trasa merala cca 16 km s prevýšením 640 m.
Záver turistickej akcie sa odohral na lesnej chate v príjemnom prostredí, kde bola ubytovaná časť turistov z poľského partnerského klubu. Poďakovanie patrí všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh 1. MEDZINÁRODNÉHO VÝSTUPU NA ČIERNU HORU. Zvlášť sa chcem poďakovať rehoľným sestrám REDEMPTORISTKÁM z Kežmarku, ktoré nás od samého počiatku keď bola akcia zaradená do kalendára KST SL až po samotný koniec akcie podporovali svojou modlitbou. /Text: Miro Kafka. Foto: Ľubo Motýľ, Tomasz Mrozik, Ľuboš Tomko/