banner

Konferencia OT ŠKM SL a RR KST SL - 2018

Vážení členovi, Výbor OT ŠKM a Výbor RR KST SL na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 určil termíny konferencií v roku 2018.
Konferencia Odboru turistiky Športového klubu mesta SL - 15.02.2018, 18.00 hod., Bistro Mária - srdečne pozývame našich členov
Konferencia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov SL - 22.03.2018, 18.00 hod., Bistro Mária - /delegovaní členovia/

Nakoľko je volebný rok, budú prebiehať voľby predsedov, aj výboru. Návrhy na kandidátov za predsedov jednotlivých organizácií, ale aj členov výborov môžete podávať písomne na e-mailovú adresu pavelmrug@gmail.com do 1.2.2018 (z dôvodu prípravy volieb). Po tomto termíne už nebudú noví kandidáti akceptovaní.