banner

Podujatia

Školenie - Ako zorganizovať turistickú akciu

Typ podujatia:
pešia turistika + školenie
Dátum konania:
09.11.2019 - 10.11.2019

Vedúci podujatia: Milan Malý, tel.: 0908 320 300

Miesto: Ľubovnianské Kúpele, penzión Silvia

Trasa: St. Ľubovňa - Kolárova – Ľub. Kúpele. Späť podľa dohody účastníkov a podľa počasia.

Zraz: 9.11.2019 (sobota) na sídlisku Východ pri mostíku o 10:00 hod.

Prihlášky do: 24.10.2019 (štvrtok). Prihláška platná len s uhradeným  poplatkom.

Poplatok: 10€

Poznámka: Zobrať si niečo na opekanie - bude táborák.