banner

Podujatia

Nízke Tatry - Kráľova hoľa

Typ podujatia:
vysokohorská turistika
Miesto podujatia:
Nízke Tatry
Dátum konania:
25.07.2020


Vedúci podujatia: Martin Šalata, tel.: 0905 196 644, e-mail: salata.martin@gmail.com

Trasa: Telgárt, námestie (885) - Štráfy (1295) - Kráľova skala (1690) - Snehová jama (1640) - Kráľova hoľa (1946) - Prameň Zubrovice (1675) - Telgárt, námestie (885)
stúpanie 1121 m klesanie 1121 m
vzdialenosť 12,6 km čas 5:40 hod.
Obtiažnosť: stredne náročná túra
Alternatívne trasy:
podľa vlastného výberu a kondície, napr.:
Telgárt námestie - Kráľova skala stúpanie 825 m klesanie 825 m vzdialenosť 8.2 km čas 4:05,
Telgárt námestie - Sedlo Besník stúpanie 149 m klesanie 149 m vzdialenosť 6.8 km čas 1:45
k prameňu Hrona, druhej najdlhšej slovenskej rieky (298 km), nájdete 3 km za obcou Telgárt
smerom na Poprad, v nadmorskej výške cca 980 m. Pri prameni je umiestnená tabuľa s
informáciami o rieke Hron a jej toku. Okolie tvorí panenská príroda ideálna pre turistiku
Zraz: 06.00 hod pred športovou halou
Prihlášky: do 16.07.2020
Poplatok: člen OT ŠKM 4 €, nečlen 7 €, všetci po termíne + 2 €
Poznámka: v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa trasa môže zmeniť na mieste.

Kráľova hoľa ( nem. Königsberg) (1 946,1 m n. m. ) je najvyšší vrch Kráľovohoľských
Tatier , východnej časti Nízkych Tatier . Kráľova hoľa je opradená povesťami,
ospevovaná básnikmi. Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier. Poskytuje
jedinečný výhľad na Spiš , Vysoké Tatry , Liptov ale aj Horehronie . Pod Kráľovou hoľou
pramenia najväčšie slovenské rieky Čierny Váh , Hnilec , Hornád a Hron . Na vrchole je
od roku 1960 televízny a rozhlasový vysielač Kráľova hoľa . Vrchol je východiskovým
bodom na hrebeňovú turistiku .
Krása okolitej prírody je jedinečná, o čom svedčí aj to, že v chotári Telgártu sa
nachádzajú tri národné parky. Nízkotatranský národný park , Muránska planina a
Slovenský raj.
Telgárt je východiskovým miestom viacerých trás na Kráľovu hoľu, no tiež cez sedlo
Besník do susedných pohorí. Jedinečnými atrakciami sú železničné tunely a viadukt,
turistom slúži miestny penzión a blízky lyžiarsky areál.

Nepísanou povinnosťou každého turistu a “slováka” je výstup na Kráľovu hoľu! Tak
neváhajte a prijmite pozvanie zaspievať si spoločne na vrchole známu pesničku: “Na
Kráľovej holi stojí strom zelený vrch má naklonený do Slovenskej zemi…”