banner

Podujatia

Poľské Bieščady

Typ podujatia:
vysokohorská turistika
Miesto podujatia:
Príroda
Dátum konania:
09.08.2018 - 12.08.2018

Vedúci podujatia: Milan Ružík, tel.: 0905 502 278

Miesto konania: Poľské Biesczady
Ubytovanie:
Poplatok:
Prihlášky: 
Doprava: vlastné vozidlá
Odchod: podľa dohody účastníkov
Poznámka: Potrebný cestovný pas.

Podrobnosti budú dodané po vypracovaní propozící z poľskej strany.