banner

Cykloturistický zraz VINNÉ

Cykloturistický zraz Vinné.

Záujemci o účasť na tejto akcii je potrebné pre zabezpečenie ubytovania prihlásiť sa do 22.2.2018. Poplatok za zraz a ubytovanie je 50€. Prihlásiť sa môžete u Milana Malého v predajni CYKLO MM SERVIS, alebo vo štvrtok na stretávke. Prihláška je platná len s uhradeným poplatkom. Doprava do miesta zrazu bude individuálna tak ako minulý rok. Po tomto termíne si bude prihlášku vybavovať každý sám.