banner

Ako sa stať členom KST Stará Ľubovňa + výhody

K stiahnutiuStačí sa skontaktovať hospodárom KST Stará Ľubovňa /Ján Staš, 0905 395 518/, vyplniť PRIHLÁ
ŠKU DO ODBORU KST STARÁ ĽUBOVŇA (iba noví členovia) (možnosť poslať aj e-mailom) a zaplatiť členskú známku na nasledujúci rok. Známky je možné zakúpiť v každom roku len do 31. januára.  Termín sa posúva do Konferencie OT ŠKM SM do 15.2.2018. Výšky poplatkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

O ZMENE VÝŠKY ČLENSKÝCH ZNÁMOK ROZHODOL VÝKONNÝ VÝBOR KST BRATISLAVA NA SVOJOM ZASADNUTÍ V ŽARNOVICI DŇA 10.1.2015.

K stiahnutiu

Členské príspevky za rok 2018

Oznamujeme všetkým turistom, aj neturistom, že ak majú záujem o členstvo v našom turistickom klube, turistické známky na rok 2018 si môžu objednať do 15.2.2018!
POPLATKY ZA ROK 2018 PRE STARÝCH AJ 
NOVÝCH ČLENOV SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE:

  členský príspevok oddielový príspevok SPOLU
základný + poistenie 10 € 0 € 10 €
študenti 16 - 26 r. + poistenie 6 € 0 € 6 €
dôchodcovia + poistenie 6 € 0 € 6 €
mládež do 15 r. + poistenie 4 € 0 € 4 €
dôchodcovie nad 70 r. + poistenie 4 € 0 € 4 €
ŤZP + poistenie 4 € 0 € 4 €
    Noví členovia a členovi ktorí mali prerušené členstvo uhrádzajú k poplatku za známku jednorázový oddielový príspevok 5€   

 

 

Zľavy a výhody členov KST - /klikni tu/

K stiahnutiu